Faculty of Science, The Chinese University of Hong Kong (CUHK) - Home
物理系團隊
開拓嶄新量子傳感技術以研究量子材料
余濟美 教授
連續兩年獲譽為「全球最廣獲徵引研究人員」
王保強 教授
利用天然磁性物料化濁為清
  • B22

  • B27

  • B12

1月 2020
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31